Månedensutfordring

torsdag 4. april 2013

Ny utfordringsblogg!

Her kan du bli kjent med reglene våres.
Here can you read our rules.

Regler 


Lever ditt bidrag i samme innlegg som utfordring du vil levere til.

Vi forbeholder oss retten til å bruke bidrag som kommer inn og vise frem utvalgte prosjekter som en del av utfordringen

Vi har en utfordring i måneden. Utfordringen blir lagt ut den 1., og varer til og med den 25.

Så lenge du følger oppgaven i utfordringen vår, kan bidraget fritt kombineres med andre utfordringer.

Du kan delta med kort, LO, PL, boks, tags, etc, om ikke annet er spesifisert i utfordringene.

Link  bidraget ditt til linken vår. Bruk adressen til selve innlegget når du linker og ikke bare til bloggen din. Da blir det lettere for oss å finne frem.

Du må også linke tilbake til utfordringsbloggen vår for å være med i trekning om premie.

Bidraget ditt må være nytt/ lagt ut samme dag (altså ikke vist fram før), og linket fra din blogg. Det er ikke lov å linke til gamle innlegg.

Har du ikke blogg send oss ditt bidrag på mail til post@hobbygarasjen.no

Utfordringen premieres av Hobbygarasjen.no 

Vi trekker hovedvinneren den 5 hver måned.

Er det noe du lurer på, hører vi gjerne fra deg.

Men det aller viktigste er at dere har det kjekt mens dere er med på våre utfordringene!

Rules

Deliver your contribution in the same post that challenge you will deliver to.

We reserve the right to use contributions that come in and showcase selected projects as part of the challenge

We have one challenge a month. The challenge will be posted on the 1st and lasts until the 25th.

As long as you follow the task in our challenge, the contribution can be freely combined with other challenges.

You can participate with cards, LO, PL, box, tags, etc, unless otherwise specified in the challenges.

Link your contribution to our link. Use the address of the post when links and not just to your blog. This makes it easier for us to find.

You must also link back to our challenge  to be included in the draw for the prize.

Your entry must be new / laid out the same day (not shown up before) and linked from your blog. It is not allowed to link to old posts.

If you dont have a blog can you send us your contributions by mail to post@hobbygarasjen.no

The challenge premieres are from Hobbygarasjen.no


Are there any questions, please let us know.

But the most important thing is that you have a good time while you are on our challenges!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar